Mikä Kestävä Mieli?

Mikä Kestävä Mieli?

Kestävää kehitystä, mielen hyvinvointia

Koen maailmassa tärkeäksi kahden inhimillisen pyrkimyksen edistämisen – ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän, globaalin kehityksen sekä ihmisten mielen hyvinvoinnin vaalimisen. Siksi haluan tarjota psykologisia palveluja yhdistämällä mielen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen teemoja, tarpeita ja tavoitteita.

Ihminen elämässään on vääjäämättömästi osa laajaa ympäristöä ja muuta luontoa. Ihmismieleen ja sen hyvinvointiin vaikuttaa ihmisen ympäristössään havaitsemat muutokset ja yhtä vääjäämättömästi ympäristöön ja luontoon vaikuttaa ihmisten mielten ohjaama toiminta.

Ympäristön tila ja ilmastonmuutos ahdistaa?

Globaalissa maailmassa, jossa niin monin tavoin vaikutamme toisiimme – niin ihmisiin toisella puolen maapalloa kuin myös ympärillämme olevaan muuhun luontoon – suuntamme ihmiskuntana mielestäni tulisi olla kohti ekososiaalista sivistystä – ymmärrystä siitä, että olemme osa laajoja systeemejä ja että toiminnallamme on seurauksia systeemeihin, joiden osia olemme.

Monissa ihmisissä nykyinen tilanne, jossa pitkälti kulutukseen ja talouden arvoihin perustuva elämäntapamme nakertaa elämisen ja luonnon perusrakenteita, herättää joko tiedostettua tai selittämätöntä epämukavuutta, melankoliaa, pelkoa, ahdistustakin. Yhä laajemmin ymmärretty ilmastonmuutos ahdistaa yhä useampia. Eikä toki ihme, koska niin suurista uhkakuvista ekosysteemien ja myös ihmisten selviämisen kannalta on kyse. Vaikka nykyään puhutaan jo ympäristö- ja ilmastoahdistuksista, ei niitä nykyinen hoitosysteemi ja psyykkisen terveyden tarkastelu laajalti kuitenkaan vielä huomioi. Tällaista inhimillisten tunteiden esiin tuloa vaikean tilanteen edessä voi pitää myös empaattisena ja tarpeellisena reagointina ympäristön tilaan ja ihmisten osuuteen siinä – ja välttämättömänäkin askeleena kohti yksilöllistä ja yhteistä toimintaa kestävämmän ja paremman tulevaisuuden puolesta.

Kuluttamisesta kohti kestävämpää ja syvempää hyvinvointia

Näen, että meillä on valtavasti potentiaalia löytää keinoja hyvinvointimme lisäämiseen nykyisen kulutusperusteisen elämän ihanteiden ulkopuolelta. Tuo potentiaali voi tuoda varmasti elämäämme jotain kauniimpaa, oleellisempaa ja arvokkaampaa kuin materiaalinen kuluttaminen. Se voi mahdollistaa enemmän, syvempiä ja kestävämpiä elämisen, onnen ja hyvinvoinnin kokemuksia. Voimme löytää onnen ja ilon kokemuksia, kun valinnoillamme voimme luoda hyvää ja kestävyyttä oman itsemme lisäksi myös muiden ihmisten ja luonnon elämänkulussa. Voimme löytää ja luoda uusia yhteyksiä – ja antaa yhteyksien toisiin ihmisiin, eläimiin ja muuhun luontoon kukoistaa. Ja mikä myös äärimmäisen tärkeää ja arvokasta, voimme löytää syvemmällä ja myötätuntoisemmalla tasolla yhteyden omaan itseemme, omiin arvoihimme ja tunteisiimme.

Tunteiden kohtaamisen vaikeus ja upeus

Tunteet eivät toki tunnu aina vain kauniilta ja helpoilta. Kuitenkin, usein juuri vaikealta ja pelottavaltakin tuntuvien tunteiden tunteminen, kohtaaminen ja jakaminen lisäävät inhimillisyyden ja ihmisenä olemisen kokonaisuutta – kokemusta itsestämme. Niiden salliminen ja kohtaaminen mahdollistavat myös niiden taustalla olevien perimmäisten tarpeiden ja viestien kuulemisen, joka auttaa meitä suuntaamaan kohti hyvinvointia.

Kenties mahdollinen melankolia ympäristön tilasta kannustaakin sinua löytämään omassa elämässä toimimisen tapoja, joilla voit vaikuttaa kohti kestävämpää maailmaa? Kenties se kannustaa sinua myös tarkastelemaan oman elämäsi ratkaisuja suhteessa sisimpääsi, juuriisi, arvoihisi? Kenties se kannustaa tuntemaan surua, vihaakin, rajaamaan turhia ja kuluttavia asioita elämästäsi? Kenties pohtimaan elämäsi ainutkertaisuutta, suhteessa itseesi ja kaikkeen muuhun elävään? Kenties se myös kannustaa ja mahdollistaa löytämään asioita ja toimintoja elämässäsi, jotka tuovat ilon ja onnen tunteita, vapautumaan yhä enemmän myös tuntemaan niitä ja iloitsemaan niistä? Ihmettelemään ja näkemään kauneutta siinä, mitä ympärilläsi on ja miten voit elämääsi vaikuttaa?

Psykologipalvelu Kestävä Mieli, Psykologi Jyväskylä, Ekopsykologia, Ympäristöahdistus, Ympäristökriisi tunteet, Piia Niemi, Kestävä kehitys, Ekososiaalinen hyvinvointi