Palvelut

Palvelut

Palvelen asiakkaita Jyväskylän keskustassa laillistettuna psykologina psykologisten yksilö-, pari- ja perhekäyntien puitteissa, myös ryhmätilaisuuksia asiakkaiden tarpeisiin räätälöiden. Käynnit toteutuvat viihtyisissä vuokratiloissa, mutta asiakkaan toiveiden ja sään salliessa voimme tavata myös ulkoilmassa, osin ekopsykologisia menetelmiä käyttäen. Toiminnalleni on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen.

Hinnasto vastaanottokäynneille:

  • Ensimmäinen keskustelukäynti, 50min — 70e
  • Seuraavat keskustelukäynnit, 50min —  75e
  • Pitkä keskustelukäynti (esim. pari/perhekäynti), 90min — 100e

 

Läsnäoleva, dialoginen kohtaaminen

Käyntien aikana asiakkaan on mahdollisuus kunnioittavassa, kuuntelevassa ja läsnäolevassa yhteydessä ja ilmapiirissä pohtia, tuoda esiin ja käsitellä mitä vain mieltään kuormittavia ja hämmentäviä aiheita, ajatuksia, elämän stressitekijöitä sekä moninaisia tunnekokemuksiaan. Kelle vain voi tulla eteen hetkiä ja elämäntilanteita, joissa jotkut asiat käytännössä tai mielen tasolla kuormittavat, lamaavat tai ahdistavat. Tällöin vaikealta tuntuvista asioista, tunteista ja ajatuksista puhuminen ja niiden jakaminen kuulevassa ja hyväksyvässä yhteydessä toiseen sekä uusien näkökulmien saaminen voivat oloa huomattavasti helpottaa, vähintään pieni askel kerrallaan.

Haluan mahdollistaa avoimen ja lämpimän ilmapiirin myös ihmisyyden henkisten ulottuvuuksien ääreen pysähtymiselle.

Luonto terapeuttisena ympäristönä

Luontoympäristössä tapahtuvilla terapeuttisilla kohtaamisilla on mahdollista luoda uudenlaista keskustelun syventymistä sekä kontaktin rakentumista niin itseen, luontoon kuin myös kanssakeskustelijaan. Tällöin myös voi mahdollistua uudenlaista pysähtymistä elämän, luonnon ja oman sisäisen maailman äärelle ja löytyä esim. (itse)myötätunnon, riittämisen, kelpaamisen, sallimisen, hellittämisen tai läsnäolemisen kokemuksia.

Luontoympäristö voi myös voimaannuttaa ja luoda kokemuksen laajempaan yhteisöön ja elämän kokonaisuuteen kuulumisesta. Tällaiset kokemushetket voivat auttaa psyykkisen kriisin ja oireilun taustalla olevien tunteiden ja ajatusten hyväksymistä ja sallimista sekä helpottaa erilaisten, omaa oloa kenties heikentävien uskomusten muuntumista.

Lupa myös ympäristötunteiden käsittelylle

Vastaanotollani haluan luoda muiden aihepiirien käsittelyn lisäksi, asiakkaan niin halutessa, myös mahdollisuuden keskustella ja pohtia aivan lähipiiriämme laajemmissa systeemeissä – luonnossa, ekosysteemeissä, ilmastossa, globaaleissa kriiseissä – tapahtuvien asioiden ja kriisien vaikutuksista omiin tunteisiimme ja ajatuksiimme sekä edesauttaa oman toimintamme tarkastelua suhteessa näihin laajemman ympäristön tapahtumiin.

Psykologi Jyväskylä, Ympäristökriisi tunteet, Ympäristöahdistus, Psykologi Jyväskylä, Kestävä kehitys, Ekopsykologia, Ekososiaalinen hyvinvointi Psykologi Jyväskylä, Ympäristökriisi tunteet, Ympäristöahdistus, Psykologi Jyväskylä, Kestävä kehitys, Ekopsykologia, Ekososiaalinen hyvinvointi