Minusta

Minusta

Olen eko- ja ympäristöhenkinen laillistettu psykologi (PsM) Jyväskylästä, Piia Niemi nimeltäni. Koen katsovani maailmaa laajalti ja tunnen syvää empatiaa sen erilaisia epäkohtia kohtaan. Kuitenkin näen Ilmastopsykologimaailmassa, elämässä, ihmisissä ja kaikessa eläväisessä myös syvää kauneutta ja potentiaalia upeisiin kokemuksiin ja yhteyksiin – niin yksilöinä kuin kaikkien meidän yhteisesti ylläpitämässä globaalissa systeemissä.

Aiemmin olen opiskellut ja työskennellyt ympäristö- ja energiatekniikan alalla. Psykologiksi kouluttauduin, koska halusin alkaa työskennellä inhimillisemmän ja kestävämmän maailman eteen ihmisläheisemmällä tavalla, mielen ja sydämen ihmeisiin tarkemmin katsellen. Olen kouluttautunut myös luontoyhteysohjaajaksi sekä opiskellut luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä sekä arvo- ja tietoisuustaitopohjaisia suuntauksia (logoterapia, mindfulness, ratkaisukeskeinen terapia, hyväksymis- ja omistautumisterapia). Työotteeni on vahvasti dialoginen, hetkessä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja esiin nouseviin asiakkaan teemoihin ja tunteisiin perustuva sekä myötätuntokeskeinen. Myös perhe- ja verkostotyöskentelystä minulla on kokemusta.

Psykologina minulla on työkokemusta aikuisten mielenterveystyön parissa erilaisista terveydenhuollon työpaikoista, niin erikoissairaanhoidosta kuin perusterveydenhuollosta. Koen, että julkisen terveydenhuollon mielenterveyspalvelut ovat äärimmäisen tärkeä yhteiskunnallinen palvelu niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin hyvinvoinnin kannalta ja niiden tulisi mahdollistaa ihmisten hoitoonpääsy erilaisissa mielen hyvinvoinnin haasteissaan, hyvin matalalla kynnyksellä ja aidosti ihmisiä ihmisinä kohdaten.

Haluan palvella ihmisiä erilaisissa mielen hyvinvoinnin haasteissaan. Vastaanotolla on mahdollisuus ja tila myös erilaisten laajempaankin ympäristöön, esim. ympäristöongelmiin tai globaaleihin huolenaiheisiin, liittyvien tunteiden ja kokemusten kohtaamisen ja käsittelyn saralla. Toivon myös voivani olla läsnä ja peilinä asiakkaalle toivon, hyvyyden ja todellisten omien tarpeiden löytämisen ja toteuttamisen vaalimisessa sekä asiakkaalle tärkeiden elämänarvojen ja toimintamahdollisuuksien äärelle pysähtymisessä ja niiden selkeyttämisessä.

Psykologi Jyväskylä, Ympäristökriisi tunteet, Ympäristöahdistus, Ilmastoahdistus, Psykologi Jyväskylä, Kestävä kehitys, Ekopsykologia, Ekososiaalinen hyvinvointi, psykologi luonto, psykologi ympäristö   Psykologi Jyväskylä, Ympäristökriisi tunteet, Ympäristöahdistus, Ilmastoahdistus, Psykologi Jyväskylä, Kestävä kehitys, Ekopsykologia, Ekososiaalinen hyvinvointi, psykologi luonto, psykologi ympäristö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.