Minusta

Minusta

Olen Piia Niemi, laillistettu psykologi (PsM) Jyväskylästä. Minulla on työkokemusta aikuisten mielenterveystyön parissa erilaisista terveydenhuollon työpaikoista, niin erikoissairaanhoidosta kuin perusterveydenhuollosta.

Haluan palvella ihmisiä erilaisissa mielen hyvinvoinnin haasteissaanIlmastopsykologi – niin omaan itseen, lähipiiriin kuin ympäröivään maailmaankin liittyvien tunteiden ja haastavilta tuntuvien kokemusten kanssa. Toivon ja koen voivani olla läsnä ja peilinä asiakkaalle myös toivon, hyvyyden ja todellisten omien tarpeiden löytämisen ja toteuttamisen vaalimisessa sekä asiakkaalle tärkeiden elämänarvojen ja toimintamahdollisuuksien äärelle pysähtymisessä ja niiden selkeyttämisessä.

Olen kouluttautunut myös luontoyhteysohjaajaksi sekä opiskellut luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä sekä arvo- ja tietoisuustaitopohjaisia suuntauksia (logoterapia, mindfulness, ratkaisukeskeinen terapia, hyväksymis- ja omistautumisterapia). Työotteeni on vahvasti dialoginen, hetkessä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja esiin nouseviin asiakkaan teemoihin ja tunteisiin perustuva sekä myötätuntokeskeinen. Myös perhe- ja verkostotyöskentelystä minulla on kokemusta.

Psykologi Jyväskylä, Ympäristökriisi tunteet, Ympäristöahdistus, Ilmastoahdistus, Psykologi Jyväskylä, Kestävä kehitys, Ekopsykologia, Ekososiaalinen hyvinvointi, psykologi luonto, psykologi ympäristö   Psykologi Jyväskylä, Ympäristökriisi tunteet, Ympäristöahdistus, Ilmastoahdistus, Psykologi Jyväskylä, Kestävä kehitys, Ekopsykologia, Ekososiaalinen hyvinvointi, psykologi luonto, psykologi ympäristö